hieuunganh.com_61723a1207121.png

Wood Plastic Composite ( WPC)

PP + Wood Fiber + Composite = WPC

Save Plastic In Your's Product

We use PP 47% and 50% wood fiber , which means you have reduced almost 50% of the plastic in each product. And that is a nearly 50% reduction in the environment.

Please visit our product section, so you can clearly see other products.

...

" Chúng tôi chỉ sử dụng 47% nhựa PP và 50% là bột gỗ siêu mịn, điều đó có nghĩa là bạn đã giảm gần 50% nhựa trong mỗi sản phẩm. Và bạn đã góp phần làm giảm gần 50% lượng nhựa ra môi trường.

Xin vui lòng vào mục sản phẩm, để bạn có thể thấy rõ các sản phẩm khác."

We always welcome you