Looking for source plastic material 

If you cannot find plastic codes in Vietnam, please come to us. We'll provide you with where you buy the stock price, just give us the product code you want to find.

Nếu bạn không thể tìm thấy các mã nhựa ở Việt Nam, thì hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nơi bạn mua giá tại kho, chỉ cần cho chúng tôi mã sản phẩm bạn muốn tìm.

113/8 khu phố 4, Tân Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Vietnam

Hotline: (+84) 932 932 952

©2020 by Ho Nai Plastic Company