HẠT NHỰA GỖ

Tôi là ai?

Nơi cung cấp cho bạn hạt nhựa gỗ hàng đầu Việt Nam.

        

       Vâng! Tôi Là Nhựa Hố Nai.

Ứng Dụng

Ứng dụng cho đùn, thổi và ép sản phẩm.

Màu Sắc 

Màu của gỗ thông tự nhiên, và có các vân gỗ.

Môi Trường

Bạn đã giảm gần 50% lượng nhựa ra môi trường